[1]
Yihuang ZHAN, Hui REN, Chen WANG, Miao YAN, Zhiwei YU and Mingzhe LI 2023. A prognostic and immune infiltration analysis of ZEB2 in pan-cancer. Medical Research. 5, 2 (Jun. 2023).